Výhradní dovozce produktů značky Gutmann facebook G+

Recirkulace

Recirkulace GUTMANN

Všechny modely odsavačů par Gutmann lze objednat v provedení recirkulace - kontaktujte naše prodejce.

Modely verze C (filtr s aktivním uhlím a voštinovými tělísky). Obecně se filtr s aktivním uhlím používá, pokud ze stavebních důvodů není možné odvádět vzduch ven do volného prostoru nebo jde o tzv. pasivní dům, který je v podstatě vzduchotěsný. Nad místem vaření je odsávána pára, která je vyčištěna přes tukový filtr. Před recirkulací vzduchu do místnosti absorbuje filtr s aktivním uhlím pachové složky.

Nový proces recirkulace digestoře patentovaný firmou GUTMANN používá extruzní metodu (vytlačování) pro výrobu pachových filtrů s voštinovými tělísky z minerálního uhlí regenerovatelné v pečící troubě, jehož absorpční schopnost je garantována velkou povrchovou plochou. Díky laminárnímu proudění ve voštinovém kanálu vznikají pouze nízké odpory vzduchu, což snižuje hlučnost.

V souvislosti s tímto nově vyvinutým produktem je realizovatelná i varianta s externí verzí recirkulace.

Aktivní uhlíkový filtr s voštinovými prvky

• možno regenerovat v pečicí troubě, životnost cca 3-5 let

• recyklovatelný

• 12krát efektivnější než běžně používané aktivní uhlíkové filtry

• průtok vzduchu mezi destičkami voštinových kanálů snižuje odpor vzduchua minimalizuje hlučnost

• absorbční vlastnosti díky velkému povrchu uhlíkového filtru

• lepší funkčnost vzhledem k umístění filtru v horní části komínu odsavače par

• antibakteriální efekt díky částicím mědi a stříbra ve filtru

Regenerace filtru probíhá v předehřáté troubě (200°C) a trvá jednu až dvě hodiny - v závislosti na množství zachycených pachových částic. Nutnost regenerace voštinových prvků aktivního uhlíkového filtru závisí na intenzitěvaření, přičemž se doporučuje cca každé 2-3 měsíce. Optimálních absorpčních schopností dosahuje aktivní uhlíkovýfiltr GUTMANN, pokud odsavač par provozujete na stupni 2 nebo 3.

Měli byste se vyhnout plánování odsavače par s cirkulací při současném použití grilu, fritézy nebo woku.