Výhradní dovozce produktů značky Gutmann facebook G+

Prodloužená záruka

Na základě důvěry k produktům Gutmann vám nabízíme prodlouženou záruku na odsavače par a externí motory (dále jen Zboží) značky Gutmann.

Fyzická osoba (dále jen Zákazník), která si u prodejce značky Gutmann zakoupí odsavač par s interním motorem, recirkulací nebo kombinaci s externím motorem, získá prodlouženou záruku nad rámec 2-leté záruční doby 3-letý bezplatný servis.

Celková doba záruky se tedy navyšuje na 5let.

prodloužená záruka se vztahuje na odsavače par a externí motory

Podmínky prodloužené záruky:

 1. prodloužená záruka platí na objednávky přijaté od 1.října 2014, na Zboží zakoupené u prodejce Gutmann v České a Slovenské republice přes výhradního dovozce Gutmann kuchyňské spotřebiče s.r.o.
 2. záruka se vztahuje vždy ke konkrétnímu Zboží specifikovanému výrobním číslem AB (na štítku uvnitř odsavače)
 3. Gutmann kuchyňské spotřebiče s. r. o. prohlašuje, že ke Zboží poskytuje nad rámec 2-leté zákonné záruky dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku bezplatný 3-letý servis. Gutmann kuchyňské spotřebiče s. r. o. odstraní bezplatně vadu Zboží, která se vyskytne na Zboží po uplynutí 2leté záruční doby. Opravy v rámci bezplatného servisu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis. Zákazník bere na vědomí, že po dobu, kdy je poskytován bezplatný servis nad rámec zákonné záruky, není Zákazník oprávněn požadovat výměnu Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • u Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na používané Zboží a na vady, pro které byla nižší cena ujednána.
  • jde-li o Zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Zákazníkem.
  • po dobu trvání 3-leté prodloužené záruky je Zákazník v případě vzniku vady na Zboží oprávněn požadovat opravu tohoto Zboží, nikoli však výměnu Zboží za nové. 
 4. Prodloužená záruka se nevztahuje na Zboží používané ke komerčním účelům.
 5. Prodloužená záruka se nevztahuje na varné desky a příslušenství.
 6. Prodlouženou 3l-etou záruku nelze uplatnit na vady Zboží, které byly způsobeny mimo jiné
  • použitím příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly značky Gutmann,
  • používáním k živnostenským nebo profesionálním účelům,
  • nedodržením bezpečnostních ustanovení a pokynů uvedených v návodu v obsluze,
  • vlastním zaviněním v důsledku nesprávné obsluhy nebo v důsledku nevhodné péče,
  • použitím Zboží způsobem, který je v rozporu s původním účelem,
  • úmyslným poškozením nebo poškozením v nedbalosti, a to vlastníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, vyšší mocí,
  • vnějším poškozením, jako např. škrábanci či jinými povrchovými úpravami,
  • poškozením příslušenství.